Privacy verklaring

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van gegevens die ten behoeve van Tuinderij de Vijf Eiken zijn vastgelegd.

contactgegevens: 

Tuinderij de Vijf Eiken, Bredeweg 62a, 8077RC Hulshorst. info@tuinderijdevijfeiken.nl 0624995230

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tuinsderij de Vijf Eiken verwerkt gegevens van de deelnemers die een groenteabonnement gekocht hebben. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De wettelijke grondslag daarvoor is de overeenkomst tussen de tuinder en de deelnemer die ingaat na inschrijving op de website of het deelnemen via een email.

De gegevens worden bewaard door de tuinder in een excell-bestand en gebruikt om contact te leggen over zaken die te maken hebben met het deelnemerschap.

Bankrekeningnummers worden niet opgeslagen. Na beëindiging van het deelnemerschap worden gegevens nog maximaal een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet met derden gedeeld.

Cookies die op de website gebruikt worden

Tuinderij de Vijf Eiken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies uitschakelen in je browser

Je kan je browserinstellingen zo aanpassen dan deze geen cookies onthoud of een waarschuwing geeft als er cookies geïnstalleerd worden. Ook kan je de cookies die al op je computer staan, verwijderen.

Dit kan de functionaliteit van de website beperken, aangezien cookies een standaard onderdeel zijn van de meeste moderne websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tuinderij de Vijf Eiken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tuinderijdevijfeiken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Tuinderijde Vijf Eiken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuinderij de Vijf Eiken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tuinderijdevijfeiken.nl